Từ ngày:   19/02/2024  đến ngày:  25/02/2024
  • Lịch trực

    truc ngay 05

  • Thứ 2 Ngày 26/02/2024

    07:00 tại Huyện Lộc Hà

    Đ/c Trần Việt Hà GĐ sở dự Lễ giao, nhận quân năm 2024  

Lịch trong tuần

Chủ nhật-25/2/2024
Nội dungChủ trìĐịa điểm
Đăng nhập